Awarie dotyczące przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) należy zgłaszać:

W terminach:

poniedziałek 8.00 – 16.00,
wtorek 8.00 – 16.00,
środa 8.00 – 17.00,
czwartek 8.00 – 16.00,
piątek 8.00 – 15.00,
w siedzibie Z.N. ADEON Sp. z o.o. pod numerem telefonicznym 33 496 19 16;

W pozostałych terminach:

Ważne informacje: