W dniu 22 marca 2016 roku na Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwały zmieniające sposób segregacji odpadów na terenie Bielska-Białej.

Od 1 lipca 2016 roku w Bielsku-Białej obowiązywać będą następujące nowe zasady segregacji odpadów:

1. Szkło opakowaniowe (butelki i słoiki po napojach i żywności oraz opakowania szklane po kosmetykach i chemii gospodarczej) będzie zbierane oddzielnie. Nie będzie można wrzucać go do odpadów SUCHYCH! 
Takiego szkła n
ie należy tłuc przed wrzuceniem do worka. Wyrzucane opakowania szklane, powinny być czyste, bez zakrętek, obręczy, kapsli, czy korków.

2. Nie wolno do odrębnych pojemników na szkło wyrzucać: porcelany, ceramiki, szkła żaroodpornego, szkła stołowego, fajansu, szkła okularowego. Te odpady, tak jak do tej pory, należy wrzucać do odpadów SUCHYCH.
Do PSZOK (ul. Krakowska315d oraz ul. Straconki 1 (koło Gemini Park)) należy oddawać szyby okienne, lustra i inne odpady niebezpieczne typu lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, żarówki, reflektory, ekrany oraz szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałą zawartością.

3. Szkło będzie odrębnie gromadzone w pojemnikach typu dzwon lub pojemnikach 120 l. Informacje o sposobie gromadzenia odpadów szklanych na Państwa nieruchomości, zostały przekazane w formie ogłoszeń na klatce schodowej.

Zaznaczamy, że od 1 lipca 2016 r. w przypadku wyrzucenia do pojemników na SUCHE szkła opakowaniowego, odpady takie będą traktowane jako zmieszane, co może spowodować naliczenie przez Urząd Miejski wyższych opłat za wywóz odpadów, w związku z brakiem segregacji.