Poniżej przedstawiamy link do strony SUEZ Bielsko-Biała S.A. na której znajduje się harmonogram odbioru odpadów komunalnych w tym odpadów wielkogabarytowych

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

JAK KORZYSTAĆ Z HARMONOGRAMU:
1. Celem wybrania nieruchomości należy wpisać ulicę, a następnie numer budynku.
2. W przypadku komór śmieciowych współużytkowanych przez kilka budynków w wykazie może być wykazany adres tylko jednego z budynków współużytkujących komorę śmietnikową.
3. W przypadku frakcji szkło dla nieruchomości korzystających z tzw. dzwonów, terminy wywozów nie są określone w ww. harmonogramie.

UWAGA!

1. Wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach obowiązujących opłat dotyczy wywozów w wyznaczonych w ww. harmonogramie terminach (cztery razy w roku).
2. W pozostałych terminach odpadów wielkogabarytowych nie wolno wystawiać pod komory śmietnikowe.

3. Odpady budowlane (gruz itp.) oraz zużyty sprzęt RTV i AGD nie stanowią ww. odpadów wielkogabarytowych. Powinny być przez ich wytwórców wywiezione we własnym zakresie.