I.

INTERNETOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

JAK KORZYSTAĆ Z HARMONOGRAMU:
1. Celem wybrania nieruchomości należy wpisać ulicę, a następnie numer budynku.
2. W przypadku komór śmieciowych współużytkowanych przez kilka budynków w wykazie może być wykazany adres tylko jednego z budynków współużytkujących komorę śmietnikową.
3. W przypadku gdy w z danej komory śmietnikowej korzystają lokale użytkowe mogą pojawić się dwa numery klienta do wyboru, jeden z nich dotyczy lokali mieszkalnych. 

UWAGI:
1. Wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach obowiązujących opłat dotyczy wywozów w wyznaczonych w ww. harmonogramie terminach (cztery razy w roku).
2. W pozostałych terminach odpadów wielkogabarytowych nie wolno wystawiać pod komory śmietnikowe. 
3. Opony, odpady budowlane (gruz itp.) oraz zużyty sprzęt RTV i AGD nie stanowią ww. odpadów wielkogabarytowych. Powinny być przez ich wytwórców wywiezione we własnym zakresie.

 

II. 

INTERNETOWY SEGREGATOR ODPADÓW

 

 

Więcej informacji dot. segregowania odpadów oraz zasad dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującymi na terenie gminy Bielsko-Biała dostępnych jest na stronie internetowej czystemiasto.bielsko-biala.pl.

Wyszukaj na naszej stronie

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com