W związku z licznymi odnotowanymi na terenie Bielska-Białej przypadkami zatruć tlenkiem węgla (czadem), pragniemy przypomnieć Państwu o najbardziej podstawowych zasadach bezpieczeństwa korzystania z urządzeń grzewczych, gazowych oraz przewodów kominowych.

 1. Zapewnienie stałego dopływu powietrza.
  Niezbędne jest zapewnienie dopływu powietrza do lokalu tak z zewnątrz, jak i do pomieszczeń wewnątrz lokalu, gdzie znajdują się urządzenia z otwartą komorą spalania. Zaznaczmy że dopływ powietrza odbywa się głownie przez okna i otwory nawiewne w drzwiach (dot. głownie drzwi łazienkowych). Stąd zasadne jest stosowanie mikrouchyłów w oknach, nawiewników okiennych, kratek w drzwiach łazienkowych o pow. co najmniej 220 cm2.
 2. Zapewnienie stałego odpływu zużytego powietrza.
  Należy pamiętać, że bez dopływu powietrza (patrz pkt 1) nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie urządzeń grzewczych i przewodów kominowych, gdyż brak napływu powietrza do lokalu wstrzymuje odpływ powietrza i spalin z lokalu przez przewody kominowe (dymowe, spalinowe albo wentylacyjne).
  Celem zapewnienia odpływu zużytego powietrza (przez przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe) przeprowadzane są na zlecenie zarządcy czyszczenia przewodów kominowych jak i ich przeglądy. Należy także zwrócić uwagę, aby nie zasłaniać kratek wentylacyjnych (ani nie montować w nich wyciągów mechanicznych, które mogą spowodować zasysanie powietrza przez przewody dymowo-spalinowe!). Jeżeli przez kratkę napływa zimne powietrze prosimy zgłosić ten fakt zarządcy, a nie zaklejać kratki.
 3. Stosowanie się do zaleceń kominiarskich.
  Przeprowadzone kontrole kominiarskie mają na celu zapewnienie Państwu bezpieczeństwa. Przeprowadzane są raz w roku dlatego prosimy o obecnność w terminach przeglądów - związane z tym niedogodności zrekompensuje z pewnością poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest również zastosowanie się do ewentualnych zaleceń, które otrzymują Państwo w protokole z kontroli.
 4. Właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych, kuchenek gazowych i przepływowych podgrzewaczy wody (tzw. junkersów).
  Dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędny jest właściwy montaż i dobór urządzeń grzewczych jak i ich użytkowanie zgodnie z instrukcją. Konieczne są również okresowe kontrole i czyszczenia. Każda ingerencja w przewody kominowe czy zmiana sposobu ogrzewania wymaga uzgodnienia z właścicielem (zarządcą) nieruchomości.

Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że ok. 95% przypadków nieprawidłowego działania przewodów kominowych prowadzących do wypadków, spowodowane jest właśnie brakiem lub niewystarczającą ilością napływającego do lokalu powietrza (nadmiernym uszczelnianiem lokali).

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami udostępnianymi przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej jak i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej