Konkurs ofert na remont elewacji północnej i wschodniej wraz z wykonaniem kolorystyki budynku przy ul. Słowackiego 11

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o zapoznanie się z dokumentacją projektową, przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 10.05.2018 r. ofert przygotowanych na bazie przedmiaru (zał. do pobrania) z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót: sierpień - wrzesień 2018 r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na podobne prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Zainteresowanym udostępniony zostanie na prośbę projekt elewacji.

Konkurs ofert na wymianę pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na blachę płaską układaną na rąbek stojący – połowa powierzchni dachu – ok. 170 m², z częściową wymianę rynien oraz montażem śniegołapów w budynku przy ul. Słowackiego 11 w Bielsku – Białej.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich, zainteresowane wykonaniem powyższych prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku i złożenie w terminie do 10.05.2018 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru (zał. do pobrania) z podaniem:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin realizacji sierpień – wrzesień 2018 r.

 

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grażyny 4 w Bielsku-Białej

Zakres prac obejmuje wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych bez wymiany oświetlenia i instalacji dzwonkowych.

Osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku i złożenie w terminie do 20.04.2018 r. ofert z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – do 31 sierpnia 2018r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont i modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy al. Armii Krajowe 143 w Bielsku-Białej, etap I.

Osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o zapoznanie się z dokumentacją, przeprowadzenie oględzin budynku i złożenie w terminie do 10.04.2018 r. ofert z podaniem:
- terminu realizacji robót,
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – do 31 maja 2018 r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:
- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

W zał. przedmiar robót. W sprawie udostępnienia dokumentacji projektowej prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na naprawę schodów wejściowych i spoczników do budynku przy ul. Jaworowej 16a oraz na naprawę tarasu przy ul. Jaworowej 16a - przedłużenie terminu składania ofert.

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych, zainteresowane wykonaniem:

a) remontu schodów do I i II klatki schodowej w budynku przy ul. Jaworowej 16a obejmującego:

- usunięcie płytek ceramicznych i zaprawy klejowej (wywóz gruzu),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przygotowanie podłoża do wykonania warstwy wierzchniej,

- wykonanie spoczników, stopni, podstopnic w technologii lanego lastrika,

- demontaż i ponowny montaż poręczy,

- zapewnienie możliwości komunikacji na czas prowadzenia prac,

- uprzątniecie nieruchomości w trakcie i po wykonaniu prac;

b) remontu tarasu przy lokalu nr 4 (od frontu budynku) w budynku przy ul. Jaworowej 16a obejmującego:

- demontaż i ponowny montaż posadzki z płytek lastiko i żwiru,

- naprawę wylewki betonowej, wykonie odpowiedniego spadku (1,5-2%), przygotowanie podłoża do wykonania warstwy wierzchniej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania tarasu,

- ewentualny demontaż i ponowny montaż poręczy,

- uprzątniecie nieruchomości w trakcie i po wykonaniu prac;

proszone są o złożenie w terminie do 20.04.2018 r. ofert wraz z kosztorysem ofertowym (z wyszczególnieniem kosztów materiałów i robocizny) z podaniem:

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Preferowane są oferty obejmujące równoczesne wykonywanie prac.

 

Pożądany termin realizacji: kwiecień – maj 2018r.

Oferta winna zawierać:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej 2 referencje.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: witkowski@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com