Konkurs ofert na remont konserwatorski elewacji frontowej i od strony podwórka wraz z wykonaniem kolorystyki, remont klatki schodowej i sieni wejściowej oraz remont dachu budynku przy ul. Rynek 12

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków oraz robót dekarskich, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz złożenie w terminie do 19.04.2019 r. ofert na bazie przedmiaru z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace o podobnym charakterze wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Przedmiar robót: celem otrzymania przedmiaru robót prosimy o kontakt

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Dębowej 5 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Dębowa 5

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dębowej 5

Szczegółowy opis robót i postępowania konkursowego: dostępny w załączonym pliku (do pobrania).

Termin składania ofert: do 20.03.2019 r.

 

 

Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 3 w Bielsku-Białej (AKTUALIZACJA I ZMIANA TERMINU)

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 3

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 3 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: według przedmiaru (do pobrania: elektryka, domofon).

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elektrycznych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 29.03.2019 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: 2019 i 2020

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont dachu budynku przy ul. Reymonta 6 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Reymonta 6

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 6 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- demontaż istniejącego pokrycia dachu,

- ocena stanu deskowania i ewentualnie miejscowa wymiana deskowania,

- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z kompletem obróbek blacharskich i rynien,

- zabezpieczenie przyległego terenu przed spadającymi przedmiotami,

- uprzątnięcie po robotach i wywiezienie nieczystości i odpadów.

 

Powierzchnia dachu: około 210 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 22.03.2019 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- ceny jednostkowej wymiany 1 m2 deskowania dachu,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca października 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont elewacji frontowej budynku przy ul. Cieszyńskiej 28 w Bielsku-Białej (PONOWIONY + AKTUALIZACJA PRZEDMIARU)

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 28

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 28 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis czynności do wykonania:

1. Roboty określone w przedmiarze robót (do pobrania).

2. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.

3. Uporządkowanie po robotach

Powierzchnia elewacji frontowej: około 400 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 31.03.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót

 

Pożądany termin wykonania robót: od czerwca do września 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: mogilnickiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com