Konkurs ofert na remont drogi przed budynkiem – wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z regulacją odpływu wód deszczowych do istniejących studzienek kanalizacyjnych.

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu robót brukarskich, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin terenu przy budynku oraz złożenie w terminie do 01.10.2018 r. ofert z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót: 2018r. lub 2019r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Załącznik - zdjęcie.

Konkurs ofert na dobudowę przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz uporządkowanie podłączeń do istniejących przewodów kominowych w budynku przy ul. Kunickiego 7.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót murarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o zapoznanie się z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu zarządcy – w siedzibie firmy i złożenie w terminie do 31.08.2018 r. ofert przygotowanych na bazie załączonego przedmiaru robót, z podaniem:
- terminu realizacji robót:
- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta winna zawierać:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Pożądany termin realizacji robót: wrzesień 2018 r.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w firmie, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

W załączeniu przedmiar robót.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com