Konkurs ofert na remont kominów w budynku przy ul. Dębowej 2 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Dębowa 2

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dębowej 2 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Remont lub rozbiórka kominów ponad dachem (w przypadku poszczególnych kominów ostateczny rodzaj robót zleżeć będzie od ekonomicznej opłacalności prac – remont lub rozbiórka:

Zakres prac – remont:

- zbicie uszkodzonych tynków (100%),

- ocieplenie styropianem (3cm),

- wykonanie zaprawy klejowej na siatce,

- malowanie,

- wykonanie obróbki blacharskiej komina,

- wykonanie i montaż czapy kominowej z blachy powlekanej,

Zakres prac – rozbiórka:

- rozbiórka komina poniżej dachu (ok. 1 m poniżej dachu),

- zaślepienie przewodów kominowych,

- uzupełnienie pokrycia dachu (dachówka karpiówka) i ewentualnych elementów więźby dachowej,

- ewentualnie wyprowadzenie przewodu kominowego (spalinowy lub dymowy) ponad dach biegnącego w miejscu rozebranego komina (długość przewodu ok. 2 m), przewodem ocieplanym ze stali, zwieńczenie przewodu kapturkiem (w razie konieczności w indywidualnym przypadku zastosowanie innej nasady);

szczegółowe zestawienie zakresu w Formularzu cenowym (link do pobrania w dalszej części ogłoszenia).

2. Uporządkowanie po robotach

Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy

Sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 5.07.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót,

- ceny na Formularzu cenowym,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: druga połowa 2019 r. przy czym prace mogą być etapowane też na 2020 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont ściany szczytowej budynku głównego przy ul. 11 Listopada 78 w Bielsku-Białej

UWAGA: zmiana terminu składania ofert

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 78

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 78 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Montaż i demontaż rusztowania oraz zabezpieczenie okien, obróbek blacharskich itp.

2. Zabezpieczenie dachu budynku 11 Listopada 76 (nieruchomość przyległa do ściany szczytowej).

3. Usunięcie cementowych tynków.

4. Wykonanie tynków gładkich silikatowych lub silikonowych wraz z kolorystyką – ciepłe szarości (dopuszczone tynki barwione w masie).

5. Uporządkowanie po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w budynkach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 1.07.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót,

- ceny robót brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: lipiec-wrzesień 2019.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. gen. Grota-Roweckiego 30 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. gen. Grota-Roweckiego 30

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. gen. Grota-Roweckiego 30 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii – marmolit.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjna.

5. Malowanie poręczy krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w budynkach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 28.06.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca listopada 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Załączniki:

- przedmiar 1, przedmiar 2

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Osobom zainteresowanym umieszczeniem urządzenia reklamowego przedstawiamy propozycję atrakcyjnego miejsca na umieszczenie takiej reklamy.

 

Ściany do wykorzystania pod urządzenia reklamowe stanową południowo-wschodnią i północno-zachodnią ścianę szczytową budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Dębowej 2 w Bielsku-Białej (z widocznością od ul. Sobieskiego). Na zdjęciach zaznaczono przestrzeń, która może być przeznaczona na urządzenia reklamowe.

Osoby zainteresowane umieszczeniem urządzenia reklamowego proszone są o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31.06.2019 r.

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru propozycji.

 

 

Konkurs ofert na ocieplenie ściany tylnej i balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Grota-Roweckiego 26 w Bielsku-Białej.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót ociepleniowych, zainteresowane wykonaniem ww. zadania (pożądany termin realizacji: jesień 2019 r. albo wiosna 2020 r.), proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z kolorystyką będącą w posiadaniu zarządcy oraz złożenie w terminie do 30.06.2019 r. ofert wraz z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wyszukaj na naszej stronie

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com