Konkurs ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i drenażu przy ul. Grażyny 7 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Grażyny 7

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grażyny 7 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Wykonanie izolacji pionowej ścian budynku (połowa ściany południowo-zachodniej, ściana północno-zachodnia – szczytowa, ściana północno-zachodnia – frontowa łącznie ok. 35 mb.) tj.:

- wykonanie wykopu (w tym zapewnienie dostępu do budynku),

- oczyszczenie ścian,

- zaizolowanie ścian masą asfaltową (Dysperbit lub podobne),

- zabezpieczenie ścian folią kubełkową z listwą zabezpieczającą,

- położenie rur drenarskich,

- podłączenie drenażu do kanalizacji,

- wykonanie obsybki filtracyjnej z geowłókniną,

- wypełnienie wykopu,

- wykonanie opaski (kamień płukany + obrzeża chodnikowe).

2. Uporządkowanie terenu po robotach.

 

Dostawa materiałów i sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 29.11.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej ceny wykonania robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: do 30.06.2020 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej 2 referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont dachu budynku przy ul. Reymonta 6 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Reymonta 6

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 6 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- demontaż całego istniejącego pokrycia dachu wraz z obróbkami i rynnami,

- ocena stanu deskowania i ewentualnie częściowa wymiana deskowania,

- ocena stanu technicznego konstrukcji oraz ewentualna wymiana lub wzmocnienie

elementów konstrukcji,

- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z kompletem obróbek blacharskich i rynien,

- zabezpieczenie przyległego terenu przed spadającymi przedmiotami,

- uprzątnięcie po robotach i wywiezienie nieczystości i odpadów.

 

Powierzchnia dachu: około 210 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót dekarskich zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 29.11.2019 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- ceny jednostkowej wymiany 1 m2 deskowania dachu,

- ceny jednostkowej wymiany 1 mb elementów konstrukcji (krokwi),

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca maja 2020r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. gen. Grota-Roweckiego 30 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. gen. Grota-Roweckiego 30

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. gen. Grota-Roweckiego 30 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii – marmolit.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjna.

5. Malowanie poręczy krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w budynkach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 15.11.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca I poł. 2020 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Załączniki:

przedmiar 1, przedmiar 2

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i drenażu przy ul. N.M.P. Królowej Polski 20 w Bielsku-Białej

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. N.M.P. Królowej Polski 20

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. N.M.P. Królowej Polski 20 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Wykonanie izolacji pionowej ścian budynku (połowa ściany południowo-zachodniej, ściana północno-zachodnia – szczytowa, ściana północno-zachodnia – frontowa łącznie ok. 35 mb.) tj.:

- wykonanie wykopu (w tym zapewnienie dostępu do budynku),

- oczyszczenie ścian,

- zaizolowanie ścian masą asfaltową (Dysperbit lub podobne),

- zabezpieczenie ścian folią kubełkową z listwą zabezpieczającą,

- położenie rur drenarskich,

- podłączenie drenażu do kanalizacji,

- wykonanie obsypki filtracyjnej z geowłókniną,

- wypełnienie wykopu,

- wykonanie opaski (kamień płukany + obrzeża chodnikowe).

2. Uporządkowanie terenu po robotach.

Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy

Sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 25.10.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej ceny wykonania robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: lato 2020 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej 2 referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisnerTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont balkonów budynku przy ul. Cieszyńskiej 28 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 28

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 28 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis czynności do wykonania:

1. Roboty określone w przedmiarze robót.

2. Montaż i demontaż niezbędnych urządzeń zabezpieczających.

3. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.

4. Uporządkowanie po robotach

Przedmiar jest dostępny w siedzibie ZN „Adeon” lub zostanie przesłany w formie elektronicznej (plik pdf) na wniosek zainteresowanych oferentów.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów balkonów i tarasów zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 30.11.2019. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy,

- terminu realizacji robót,

- osoby kierującej robotami

Pożądany termin wykonania robót: II, III kwartał 2020 r.

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

- oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konkurs ofert na remont elewacji frontowej budynku przy ul. Piotra Skargi 1 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Piotra Skargi 1

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piotra Skargi 1 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót: Przedmiot zamówienia szczegółowo jest opisany w „Projekcie remontu i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. Piotra Skargi 1” autorstwa Pracowni projektowej Kwadrat, październik 2011 oraz w przedmiarze robót.

Projekt i przedmiar są dostępne w siedzibie ZN „Adeon” lub zostaną przesłane w formie elektronicznej (pliki pdf oraz dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Powierzchnia elewacji: około 560 m2

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w obiektach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z projektem oraz złożenie w terminie do 30.11.2019 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: II i III kwartał 2020 roku

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Konkurs ofert na remont kominów oraz ścian i pokrycia tarasu w budynku przy ul. Piastowskiej 2 w Bielsku-Białej - przedłużenie terminu składania ofert.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót murarskich i dekarskich, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 30.10.2019 r. ofert z podaniem:

- terminu realizacji robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty.

Szczegółowy zakres robót do ustalenia z zarządcą.

Pożądany termin wykonania robót: do końca II kwartału 2020 r.

 

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na remont 3 balkonów na elewacji tylnej budynku przy ul. Cieszyńskiej 59 w Bielsku-Białej

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót murarskich, izolacyjnych i wykończeniowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 16.09.2019 ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót bez warstwy wykończeniowej,

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót

 

Pożądany termin wykonania robót: IV kwartał 2019 lub II kwartał 2020

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Szczegółowy Opis robót

 

Zakres: Remont balkonów

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 59 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych balkonów oraz obróbek blacharskich.

2. Skucie odparzonych tynków od spodu balkonów.

3. Uprzątnięcie i wywózka materiałów z rozbiórki.

4. Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej oraz nowych obróbek blacharskich.

5. Wykonanie nowych tynków od spodu balkonów.

6. Wykonanie nowych warstw dociskowych na izolacji przeciwwilgociowej wraz z pielęgnacją zaprawy.

7. Pomalowanie spodów balkonów farbą silikonową.

8. Oczyszczenie ze starej farby oraz ponowne pomalowanie balustrad balkonowych.

9. Montaż i demontaż rusztowania.

10. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem części budynku nie podlegających robotom remontowym.

11. Uporządkowanie placu budowy wraz z wywiezieniem odpadów.

 

Szacunkowy obmiar robót: 3 balkony, każdy o wymiarach ok. 3,0 x 1,1 m

Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy.

Sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem zaawansowania robót.

Dokumentacja zdjęciowa dostępna mailowo na prośbę.

Konkurs ofert na malowanie 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Młodości 5 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Młodości 5

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Młodości 5 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii – marmolit.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjną.

5. Malowanie poręczy, krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie klatek schodowych po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu robót malarskich, zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 21.08.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca listopada 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- informację o pracach wykonanych w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy.

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” - pracowników wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (ok. 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 20 sierpnia 2019 r. ofert z podaniem:

- ceny jednostkowej przeglądu tj. dla jednego lokalu, wraz z odczytem wodomierza/y/,

- ceny jednostkowej przeglądu instalacji (poziomów i pionów) należącej do części wspólnej nieruchomości,

- informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

Oferta winna zawierać:

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” - osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych,

- uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” - osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych,

- informację dot. stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Pożądany termin przeprowadzenia prac: do dnia 16 listopada 2019 r.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Spółki, przesłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com