Zarządzamy nieruchomościami od 2008 r. kiedy założyliśmy firmę 
"Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o."której podstawowe kierunki działalności to:

Celem zapewnienia profesjonalizmu i najwyższego standardu świadczonych usług zatrudniamy sześciu zarządców nieruchomości (którzy uzyskali licencje zarządcy nieruchomościami przed 2014 r.) – najwięcej spośród firm zarządzających nieruchomościami na terenie Podbeskidzia – a z dwoma kolejnymi zarządcami w sposób stały współpracujemy. Równocześnie zatrudniamy wykwalifikowany personel księgowy i pomocniczy, co pozwala nam na poświęcenie naszym Klientom czasu niezbędnego do analizy ich realnych potrzeb.

Cały czas dbamy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich pracowników poprzez samokształcenie i regularne uczestnictwo w sympozjach i szkoleniach.
Nasi zarządcy są także członkami Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości działającego na terenie Podbeskidzia od 2004 r.

Naszą działalność prowadzimy w całości w siedzibie naszej firmy w Bielsku-Białej, stąd mają Państwo swobodny dostęp na miejscu do zarządców, księgowych oraz do dokumentacji Państwa nieruchomości, a nam pozwala to na sprawowanie bieżącej kontroli nad zarządzanymi nieruchomościami.
Ponadto oferowane warunki lokalowe pozwalają na komfortowe organizowanie w siedzibie naszej firmy zebrań Wspólnot Mieszkaniowych liczących nawet kilkudziesięciu właścicieli.

W procesie zarządzania nieruchomościami wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie komputerowe.

Na rynku zarządców nieruchomości wyróżnia nas:Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowej oferty proszę o kontakt.

Łącząc wyrazy szacunku
Prezes Zarządu
Wojciech Łozowski