Pełna nazwa:

„Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.”

Siedziba:

43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44

Oznaczenie sądu rejestr.:

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000316634

NIP:

547-20-98-055

REGON:

241024318

Kapitał zakładowy:

50 000 zł (opłacony w całości)

Prezes Zarządu:

Wojciech Łozowski