• 23
  • 31


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44
43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym rusza po raz kolejny kampania informacyjna "Nie dla czadu" Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, mająca na celu podniesienie świadomości mieszkańców o zagrożeniu tlenkiem węgla.

Więcej informacji na stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, a także na naszej stronie w artykule "Nie dla czadu".

Pragniemy podkreślić, że większość zatruć czadem ma miejsce w okresie jesiennym, co spowodowane jest dwoma podstawowymi przyczynami:
- dużą niestabilnością warunków atmosferycznych, co może zakłócać ciągi kominowe,
- faktem uruchamiania po raz pierwszy od dłuższego czasu urządzeń grzewczych - dlatego w przypadku indywidualnych źródeł ciepła zasadne jest wykonanie ich wcześniejszej kontroli i ewentualnego serwisu.

Przypominamy również o konieczności zapewnienia napływu powietrza do pomieszczeń, w których są używane urządzenia z otwartym paleniskiem (kuchenki gazowe, piece c.o. z otwartą komorą spalania, piece kaflowe), w ilości zapewniającej prawidłowe spalanie paliw opałowych.

 

Informujemy, że Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił kolejne zbiórki elektrośmieci na terenie gminy Bielsko-Biała.

Szczegółowe informacje, w tym harmonogram wywózek (do pobrania) dostępne są na stronie internetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.pl.

 

Na zarządzanym przez nas budynku przy ul. Cieszyńskiej 36 powstał we współpracy z Galerią Bielską BWA, kolejny mural zdobiący nasze miasto. Autorką muralu jest Natalia Rak.

Poniżej zdjęcia kolejnych etapów powstawania muralu jak i efekt końcowy.

Ponieważ, zarządzane zarządzanie nieruchomościami to nie tylko wykonywanie prac remontowych, ale również dbałość o tereny przy budynkach, stworzyliśmy nowa galerię na naszej stronie, gdzie będziemy prezentować zdjęcia najciekawszych ogrodów i zieleńców przy zarządzanych przez nas wspólnotach.

Zapraszamy do oglądania.

 

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2016 r. segregacji szkła opakowaniowego, zaktualizowany został internetowy harmonogram odbioru odpadów (dostępny tutaj).

W przypadku nieruchomości korzystających z tzw. dzwonów terminy wywozów nie są określone w ww. harmonogramie.

Przypominamy, że od 1 lipca 2016 r. na terenie gminy Bielsko-Biała wprowadzony zostaje obowiązek odrębnego segregowania szkła opakowaniowego.

Szczegółowe zasady segregacji przedstawiono w artykule "Ważne zmiany w sposobie segregacji odpadów", a dodatkowo dostarczone zostaną Państwu do skrzynek pocztowych broszury dotyczące nowych zasad segregacji odpadów.

Na klatkach schodowych zostaną wywieszone ogłoszenia z informacją, jaki sposób gromadzenia odpadów szklanych przewidziano dla Państwa nieruchomości.

Przypominamy, że od 1 lipca 2016 r. w przypadku wyrzucenia do pojemników na SUCHE szkła opakowaniowego, odpady takie będą traktowane jako zmieszane, co może spowodować naliczenie przez Urząd Miejski wyższych opłat za wywóz odpadów, w związku z brakiem segregacji.

 

 

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com