Ponieważ koszty ogrzewania mieszkań są najwyższym składnikiem opłat za mieszkania, a od 1.10.2016 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o. podniosło ceny ciepła (patrz pismo poniżej) przedstawiamy Państwu kilka porad, które pozwolą na zmniejszenie kosztów ogrzewania, ponieważ wbrew pozorom użytkownicy lokali w budynku mają duży wpływ na ich wysokość.

W szczególności warto:

Pamiętajmy przy tym o prawidłowej wentylacji pomieszczeń przez stosowanie mikrouchyłów (lub nawietrzaków) w oknach. Nie wolno ze względów bezpieczeństwa zasłaniać kratek wentylacyjnych.