• 23
  • 31


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

Ponieważ koszty ogrzewania mieszkań są najwyższym składnikiem opłat za mieszkania, a od 1.10.2016 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o. podniosło ceny ciepła (patrz pismo poniżej) przedstawiamy Państwu kilka porad, które pozwolą na zmniejszenie kosztów ogrzewania, ponieważ wbrew pozorom użytkownicy lokali w budynku mają duży wpływ na ich wysokość.

W szczególności warto:

  • korzystać z zaworów termostatycznych, co umożliwia dostosowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach mieszkań do indywidualnych potrzeb (w przypadku nadmiernego ciepła przykręcajmy zawory),

  • nie zasłaniać głowic przy zaworach termostatycznych meblami, zasłonami itp., nie suszyć prania na grzejnikach, powoduje to ich wychłodzenie i większy pobór ciepła,

  • mieszkania wietrzyć intensywnie i krótko przy zamkniętych zaworach termostatycznych,

  • w okresie grzewczym nie otwierać okien na klatce schodowej, okienek piwnicznych, pilnować aby drzwi wejściowe do klatek były zamknięte. 

Pamiętajmy przy tym o prawidłowej wentylacji pomieszczeń przez stosowanie mikrouchyłów (lub nawietrzaków) w oknach. Nie wolno ze względów bezpieczeństwa zasłaniać kratek wentylacyjnych.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com