W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym rusza po raz kolejny kampania informacyjna "Nie dla czadu" Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, mająca na celu podniesienie świadomości mieszkańców o zagrożeniu tlenkiem węgla.

Więcej informacji na stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, a także na naszej stronie w artykule "Nie dla czadu".

Pragniemy podkreślić, że większość zatruć czadem ma miejsce w okresie jesiennym, co spowodowane jest dwoma podstawowymi przyczynami:
- dużą niestabilnością warunków atmosferycznych, co może zakłócać ciągi kominowe,
- faktem uruchamiania po raz pierwszy od dłuższego czasu urządzeń grzewczych - dlatego w przypadku indywidualnych źródeł ciepła zasadne jest wykonanie ich wcześniejszej kontroli i ewentualnego serwisu.

Przypominamy również o konieczności zapewnienia napływu powietrza do pomieszczeń, w których są używane urządzenia z otwartym paleniskiem (kuchenki gazowe, piece c.o. z otwartą komorą spalania, piece kaflowe), w ilości zapewniającej prawidłowe spalanie paliw opałowych.