Przypominamy, że od 1 lipca 2016 r. na terenie gminy Bielsko-Biała wprowadzony zostaje obowiązek odrębnego segregowania szkła opakowaniowego.

Szczegółowe zasady segregacji przedstawiono w artykule "Ważne zmiany w sposobie segregacji odpadów", a dodatkowo dostarczone zostaną Państwu do skrzynek pocztowych broszury dotyczące nowych zasad segregacji odpadów.

Na klatkach schodowych zostaną wywieszone ogłoszenia z informacją, jaki sposób gromadzenia odpadów szklanych przewidziano dla Państwa nieruchomości.

Przypominamy, że od 1 lipca 2016 r. w przypadku wyrzucenia do pojemników na SUCHE szkła opakowaniowego, odpady takie będą traktowane jako zmieszane, co może spowodować naliczenie przez Urząd Miejski wyższych opłat za wywóz odpadów, w związku z brakiem segregacji.