Ważna informacja o zmianie firmy świadczącej usługi kominiarskie.

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2016 r. rozwiązaniu ulega umowa o świadczenie usług kominiarskich zawarta z firmą 0kręgowy Zakład Kominiarski Cezarego Kwiecińskiego.

Wobec powyższego od dnia 1 lutego 2016 r. wszelkie awarie przewodów kominowych w budynkach obsługiwanych dotychczas przez ww. zakład kominiarski, należy zgłaszać firmom: