• 23
  • 31


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

Konkurs ofert na remont ściany szczytowej wraz z wykonaniem kolorystyki budynku przy ul. Mickiewicza 43  – pow. ok. 210 m²

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów elewacji w budynkach objętych ochroną konserwatora zabytków, zainteresowane wykonaniem ww. zadania, proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie  w terminie do 30 listopada 2015 r. ofert z podaniem:

  • terminu realizacji robót,
  • okresu gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin wykonania robót – od 31 maja 2016 r.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

  • aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  • referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com