• Najlepsze życzenia Świąteczne!
  • promo2


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-15:00

środa: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi i przydatnymi informacjami znajdującymi się w zakładce
Strefa Właściciela - Artykuły

Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki opłat za ciepło, obowiązujące od 23.11.2021.

 

 

image40.png

 

image40.png

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen dostaw wody i odprowadzenia ścieków wg taryf AQUA S.A. obowiązujących od 16.06.2020 r.

Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 WODA netto Cena zł/m3 WODA brutto Cena zł/m3 ŚCIEKI netto  Cena zł/m3 ŚCIEKI brutto

     RAZEM        cena zł/m3   brutto

Gospodarstwa domowe 5,11 5,52 4,91 5,30 10,82
Pozostali odbiorcy 6,93 7,48 6,46 6,98 14,46

 

Szczegółowe taryfy w tym informacje o kolejnych wzrostach cen w latach następnych, dostępne są na stronie dostawcy wody: https://www.aqua.com.pl/taryfy

AKTUALIZACJA 07.06.2021 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym informujemy, że obsługa Klientów w biurze Spółki odbywa się w następujący sposób:

1. W Sekretariacie może przebyw jedna osoba. Prosimy wchodzić pojedynczo.

2. W przypadku potrzeby osobistego kontaktu z pracownikami Spółki, ze względów organizacyjnych prosimy, o telefoniczne umówienie spotkania.

3W pomieszczeniach Spółki należy stosować maseczki ochronne i przestrzegać obowiązujących zasad zachowania dystansu społecznego.

 

AKTUALIZACJA 27.10.2020 r.

W związku zagrożeniem epidemicznym informujemy, że mając na względzie dobro Państwa oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy biura Spółki (rozliczeń zarządzanych nieruchomości) podejmujemy od 27.10.2020 r. następujące działania prewencyjne:

1) Wstrzymujemy bezpośrednią obsługę stron.

2) Wszystkie pilne sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną lub mailowo; na stronie www.adeon.com.pl w zakładce „Nasza Firma” podane są dane kontaktowe.

3) Kontakt osobisty jest możliwy jedynie w przypadku jego niezbędności i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

4) Przed wejściem do biura wystawiona jest skrzynka, w której można pozostawiać korespondencję; ze względu na ochronę danych osobowych prosimy o pozostawianie korespondencji w zamkniętych kopertach. Nadmieniamy, że na parterze budynku znajduje się skrzynka pocztowa w której również można pozostawić korespondencję.

AKTUALIZACJA 21.07.2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym informujemy, że obsługa Klientów w biurze Spółki odbywa się w następujący sposób:

1. W Sekretariacie może przebyw jedna osoba. Prosimy wchodzić pojedynczo.

2. W przypadku potrzeby osobistego kontaktu z pracownikami Spółki, ze względów organizacyjnych prosimy, o telefoniczne umówienie spotkania.

3. W pomieszczeniach Spółki należy stosować maseczki ochronne i przestrzegać obowiązujących zasad zachowania dystansu społecznego.

AKTUALIZACJA 23.03.2020 r.

Informujemy, że związku zagrożeniem epidemicznym i zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, na klatkach schodowych w zarządzanych przez nas budynkach będą prowadzone czynności dezynfekcyjne elementów, które zazwyczaj mają kontakt z dłońmi (poręcze, domofony itp.). Niemniej z naszej strony dodatkowo zalecamy w miarę możliwości unikanie kontaktu z tego typu powierzchniami.

W miarę rozwoju sytuacji epidemicznej stosowane środki zapobiegające rozprzestrzenianiu epidemii mogą ulegać zmianie na poszczególnych zarządzanych budynkach, stosownie do indywidualnych potrzeb.

AKTUALIZACJA 17.03.2020 r.

W związku zagrożeniem epidemicznym informujemy, że mając na względzie dobro Państwa oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy biura Spółki (rozliczeń zarządzanych nieruchomości) podejmujemy od 17.03.2020 r. następujące działania prewencyjne:

1) Wstrzymujemy bezpośrednią obsługę stron.

2) Wszystkie pilne sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną lub mailowo; na stronie www.adeon.com.pl w zakładce „Nasza Firma” podane są dane kontaktowe.

3) Kontakt osobisty jest możliwy jedynie w przypadku jego niezbędności i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

4) Przed wejściem do biura wystawiona jest skrzynka, w której można pozostawiać korespondencję; ze względu na ochronę danych osobowych prosimy o pozostawianie korespondencji w zamkniętych kopertach. Nadmieniamy, że na parterze budynku znajduje się skrzynka pocztowa w której również można pozostawić korespondencję.

12.03.2020

W związku zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem (COVID-19) informujemy, że mając na względzie dobro Państwa oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy biura Spółki (rozliczeń zarządzanych nieruchomości) podejmujemy od dnia 16 marca 2020 r. następujące działania prewencyjne:

1) Odwołujemy Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych, których terminy ustalono w marcu br.

2) Nie zawieszamy funkcjonowania biura, ale prosimy wszystkich naszych interesantów o stosowanie następujących zasad  komunikowania się z nami:

  • jeżeli sprawa nie wymaga osobistej obecności w biurze, to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  • w sytuacji niezbędnej obecności w biurze prosimy o podanie w sekretariacie przedmiotu sprawy i dostosowanie się do wskazanego przez pracownika sposobu dalszej komunikacji.

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę z utrudnień jakie wywołują zaproponowane przez nas działania prewencyjne, ale traktujemy sprawę jako stan wyższej konieczności. Przekonani jednak jesteśmy, że są one niezbędne, a przekonują nas zarówno zapytania niektórych z Państwa - czy odbędzie się zebranie – ale również i nasze obawy, jak można byłoby realizować rozliczenia z kontrahentami wspólnot, gdyby pracownicy biura poddani byli kwarantannie.

 

W dniu 19.11.2019 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę w sprawie podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Nowe stawki od 1.01.2020 r. wyniosą:

1. Dla odpadów zbieranych selektywnie:

- 26,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

- 52,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

- 78,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

- 91,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

- 92,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

- 93,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

- 94,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa;

2. Dla odpadów zbieranych nieselektywnie:

- 52,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

- 104,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

- 156,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

- 182,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

- 184,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

- 186,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

- 188,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od września 2019 r. następuje zmiana terminów do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoszenie zmiany - w formie pisemnego oświadczenia - winno być obecnie dokonane zarządcy nieruchomości niezwłocznie, a najpóźniej do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Złożenie deklaracji po tym terminie spowoduje, że zostanie ona uwzględniona dopiero od miesiąca, w którym złożono deklarację.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com