• 23
  • 31


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

Informujemy, że AQUA S.A. od 16.06.2018 r. zmienia ceny dostawy wody i odprowadzenia ścieków zgodnie z poniższą tabelą:

Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 WODA netto Cena zł/m3 WODA brutto Cena zł/m3 ŚCIEKI netto  Cena zł/m3  ŚCIEKI brutto
Gospodarstwa domowe 4,71 5,09 4,51 4,87
Pozostali odbiorcy 7,17 7,74 6,46 6,98

Szczegółowe taryfy w tym informacje o kolejnych wzrostach cen w latach następnych, dostępne są na stronie dostawcy wody:  https://www.aqua.com.pl/sites/default/files/informacja_o_taryfie_bb_buczkowice_jaworze_wilkowice_2018_2019.pdf

Informujemy, że SUEZ Bielsko-Biała S.A. będzie w miesiącu czerwcu br. prowadziła sukcesywnie wymianę pojemników, celem dostosowania do nowych zasad segregacji obowiązujących od 1 lipca 2018 r.

Na posesje dostarczane będą dodatkowe pojemniki 120L na odpady BIO. Równocześnie na pojemnikach MOKRE 120L zostaną przeklejone etykiety o nazwie POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU. Jeżeli mieszkańcy posiadają pojemnik 240L na odpady MOKRE, wówczas zostają one wymienione na pojemnik o pojemności 120l.

Segregacja w okresie przejściowym (nie później niż do 30 czerwca 2018 r.) będzie wyglądać następująco!

Odpady MOKRE (gromadzone według dotychczasowych zasad tj. resztki jedzenia i odpady higieniczne) wrzucamy do pojemnika POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU. Jeżeli odpadów mokrych jest więcej ponad stan pojemnika nadwyżkę wrzucamy do pojemnika na BIO.


Przypominamy, że od 1 lipca segregujemy według nowych zasad.

W związku ze zbliżającym się terminem zmiany sposobu segregowania odpadów komunalnych przedstawiamy poniżej informację w sprawie obowiązujących od 1 lipca 2018 r. nowych zasad segregacji odpadów.

Równocześnie do skrzynek pocztowych dostarczone zostaną ulotki z informacjami dot. nowych zasad segregacji odpadów.

W kwestiach organizacyjnych w związku z wymianą pojemników na odpady po 1 lipca będziemy informować na bieżąco.

Przypominamy, że odrębnemu zagospodarowaniu poprzez wywóz do PSZOK (bądź do innych wyznaczonych punktów lub w drodze organizowanych zbiórek) podlegają następujące frakcje odpadów:

- odpady remontowe,

- elektrośmieci,

- opony,

- odpady wielkogabarytowe,

- chemikalia, baterie, leki, itp.,

- odpady problemowe (sprzęt sportowy, walizki, parasole itp.),

- szyby, okna, lustra, witraże.

 

W ślad za pismem z AQUA S.A. informujemy, że od 1.01.2018 r. zmianie ulegną ceny dostawy wody i odprowadzenia ścieków zgodnie z poniższą tabelą:

Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 WODA netto Cena zł/m3 WODA brutto Cena zł/m3 ŚCIEKI netto  Cena zł/m3  ŚCIEKI brutto
Gospodarstwa domowe 4,51 4,87 4,32 4,67
Pozostali odbiorcy 7,23 7,81 6,66 7,19

Szczegółowe taryfy dostępne są na stronie dostawcy wody: http://www.aqua.com.pl/content/taryfa-dla-gmin-bielsko-biala-buczkowice-jaworze-wilkowice-od-12122017r

Nowe naliczenia uwzględniające powyższe stawki zostaną przesłane razem z naliczeniami, wynikającymi z przyjętych przez wspólnoty mieszkaniowe planów gospodarczych na 2018 r.

 

Informujemy, że Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił kolejne terminy zbiórek tzw. elektrośmieci.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie czystemiasto.bielsko-biala.pl.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o. w Bielsku-Białej wprowadza od dnia 1.10.2017 r. nową Taryfę dla ciepła. 

 

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com