• promo20194
  • 23
  • promo20193


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

Poniżej przedstawiamy pełną treść informacji w sprawie RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych. 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwanego RODO) informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa, której jesteście Państwo członkami jest administratorem danych osobowych, co oznacza, że Wspólnota odpowiada za wykorzystanie tych danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu automatycznie przekształca się w prawo własności gruntu.

 

2. Podstawą wpisu prawa własności w księgach wieczystych, będzie zaświadczenie wydawane przez upoważniony organ (w przypadku gruntów na terenie Bielska-Białej będzie to w większości przypadków Prezydent Miasta).

Na wydanie zaświadczenia organ ma 12 miesięcy (w razie potrzeby np. planowana sprzedaż nieruchomości, zaświadczenie może być wydane wcześniej na wniosek strony).

Zaświadczenie organ przesyła właścicielowi nieruchomości oraz sądowi wieczystoksięgowemu, który z urzędu dokonuje wpisu do księgi wieczystej, o czym również powiadamia właściciela.

 

3. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę, której wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

 

4. Zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (…) w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

    1)  60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

    2)  50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

    3)  40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

    4)  30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

    5)  20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

    6)  10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

Analogiczne bonifikaty w stosunku do nieruchomości stanowiących własność gminy Bielsko-Biała (pod warunkiem niezalegania z opłatami z tyt. użytkowania wieczystego) przyjęła Rada Miejska w Bielsku-Białej uchwałą III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie może udzielić Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

AKTUALIZACJA:

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (…) "Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r."

 

Poniżej przedstawiamy link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z informacją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

http://www.um.bielsko.pl/aktualnosc-6178-komunikat_wydzialu_mienia_gminnego_i.html

W trakcie wizji przeprowadzanych na budynkach w związku z zalaniami lokali, często spotykamy się z sytuacją braku jakichkolwiek rewizji umożliwiających dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnych w wyremontowanych łazienkach, czasami podobne sytuacje dotyczą remontów pomieszczeń kuchennych.

Oczywiście nie ma przepisów, które zakazują zabudowywać instalacje wodno-kanalizacyjne, jednak trzeba mieć na uwadze, że nawet nowa instalacja może ulec awarii. Przyczyną może być wada materiału, zapchanie rury kanalizacyjnej (zwłaszcza przy niezachowaniu wymaganych spadków), czy wada montażowa – zawsze może wystąpić błąd człowieka.

Należy zwrócić uwagę, że ok. ¾ przypadków zalań z instalacji wod.-kan. jest spowodowana awariami na poziomach wod.-kan. i przyłączeniach urządzeń (wężyki, śrubunki itp.), a więc na instalacji wewnętrznej w lokalu, za którą odpowiedzialność ponoszą właściciele lokali. W takich przypadkach to właściciel lokalu będzie pokrywał koszty likwidacji szkód w zalanym lokalu jak i koszt naprawy instalacji w swoim lokalu.

Brak odpowiednich rewizji powoduje wielokrotnie konieczność rozkuwania – stosowanych obecnie powszechnie – kafelek, a można tego uniknąć, gdyż jest wiele sposobów na wykonanie niezbędnych rewizji w sposób praktycznie niewidoczny – każda dobra ekipa remontowa sobie z tym poradzi. Szczególnej uwagi wymaga zabudowa kabiny prysznicowej, gdzie często brodzik zabudowywany jest w sposób uniemożliwiający wyczyszczenie syfonu. Często też pod brodzikiem nie są wykonywane żadne zabezpieczenia przed wilgocią (folia w płynie czy chociażby kafelki), przez co nawet niewielkie wycieki powodują zalanie lokalu poniżej.

Na koniec zwracamy też uwagę na konieczność zapewnienia dostępu do wodomierzy, które co 5 lat należy zgodnie z przepisami prawa legalizować. W praktyce oznacza to demontaż urządzenia, zatem powinien być zapewniony odpowiedni dostęp do śrubunków i zaworów przy wodomierzu.

Wobec powyższego zwracamy się z apelem o wykonywanie remontów w łazienkach i kuchniach w sposób, który uwzględni potrzeby prowadzenia ewentualnych prac remontowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, co może pozwolić na uniknięcie dużych kosztów napraw w przypadku wystąpienia awarii.

Pomału, acz nieuchronni zbliża się jesień a tym samym początek sezonu grzewczego. Wielokrotnie spotykali się Państwo z informacjami dotyczącymi zatruć tlenkiem węgla, dlatego w niniejszym artykule zamierzamy przedstawić najbardziej typowe przyczyny zatruć tlenkiem węgla (czadem) w okresie zimowym, składające się na ok. 90% wszystkich zdarzeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla... - czytaj więcej.

W związku ze zmianą sposobu segregowania odpadów komunalnych od 1 lipca 2018 r. oraz związaną z tym wymianą pojemników i zmianą harmonogramów wywozu, prosimy o zgłaszanie na bieżąco (telefonicznie lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) uwag, w szczególności dotyczących braku pojemników na nowe frakcje czy też ewentualnego przepełnienia pojemników. Uwagi będą na bieżąco przekazywane firmie wywozowej, niemniej z uwagi na skalę zmian w okresie przejściowym mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze odpadów. Ewentualne uwagi mogą przyspieszyć unormowanie funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, czy też zoptymalizować dobór pojemników dla poszczególnych nieruchomości.

Informujemy, że AQUA S.A. od 16.06.2018 r. zmienia ceny dostawy wody i odprowadzenia ścieków zgodnie z poniższą tabelą:

Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 WODA netto Cena zł/m3 WODA brutto Cena zł/m3 ŚCIEKI netto  Cena zł/m3  ŚCIEKI brutto
Gospodarstwa domowe 4,71 5,09 4,51 4,87
Pozostali odbiorcy 7,17 7,74 6,46 6,98

Szczegółowe taryfy w tym informacje o kolejnych wzrostach cen w latach następnych, dostępne są na stronie dostawcy wody:  https://www.aqua.com.pl/sites/default/files/informacja_o_taryfie_bb_buczkowice_jaworze_wilkowice_2018_2019.pdf

Wyszukaj na naszej stronie

(C) Website by ADEON. Template designed by JoomlaShine.com